Posted on Sun 2 Sep 2012 3:58
อะไร ยังงัย

ไม่ได้มาเขียนซะนานเป็นปี จริงๆก็อยากกลับมาเขียนแต่ไม่ค่่อยว่าง ไอ้ตอนที่ว่างก็เอาเวลาไปใช้กับอะไรที่มันไม่เข้าท่า(ในความรู้สึกตอนนี้)

มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตผึ้ง ทั้งดีทั้งร้าย เจอคนหลายๆประเภท นิสัยก้แตกต่างกันไป ไอ้คนที่เราคิดว่าจะดีก็ไม่ใช่อย่างที่คิด มันกลับกันไปหมด

     Share

<< กลับมาเขียนใหม่ >>

Posted on Sun 2 Sep 2012 3:58


I will be putting this dzalzing insight to good use in no time.
Chili   
Wed 15 May 2013 13:19 [4]
 

Grazi for mankig it nice and EZ.
Denus   
Wed 15 May 2013 12:30 [3]
 

Holy Toledo, so glad I clieckd on this site first!
Salim   
Tue 14 May 2013 20:30 [2]
 

I was struck by the honesty of your posntig
Kelciane   
Tue 14 May 2013 10:37 [1]
 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

 
 


อะไร ยังงัย
กลับมาเขียนใหม่
ทักทาย
เริ่มต้น
...
เปลี่ยนแปลง
another day
ได้อีก
แหล
Nothing new
อีกวันนึงของชีวิต
หายไปนาน
เรื่องของหัวใจ
สิ่งที่ขาดหาย
ในที่สุด
จะเข้ากรุง
Duty called.
Update my life.
เรื่องเล่าตอนที่1
Enjoyed