Posted on Wed 7 Mar 2012 2:50
กลับมาเขียนใหม่

หลังจากหายไปนาน ตอนนี้เริ่มคิดถึงการเขียนเรื่องราวผ่านตัวหนังสืออีกครั้ง ตอนนี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิต ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง แต่จะเอาอะไรที่ perfect เพราะเราก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดา

แล้วพรุ่งนี้จะมาเล่าต่อ ง่วงหละขอไปนอนก่อนนะคะ

Pueng_ka

     Share

<< ทักทายอะไร ยังงัย >>

Posted on Wed 7 Mar 2012 2:50


A raelly good answer, full of rationality!
Madwin   
Tue 14 May 2013 13:32 [1]
 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

 
 


อะไร ยังงัย
กลับมาเขียนใหม่
ทักทาย
เริ่มต้น
...
เปลี่ยนแปลง
another day
ได้อีก
แหล
Nothing new
อีกวันนึงของชีวิต
หายไปนาน
เรื่องของหัวใจ
สิ่งที่ขาดหาย
ในที่สุด
จะเข้ากรุง
Duty called.
Update my life.
เรื่องเล่าตอนที่1
Enjoyed
keeping or losing???